1. Opće odredbe

Domin, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Nikola Dominković sa sjedištem na adresi Novoselski odvojak XII.6, Zagreb, Republika Hrvatska, registriran u Obrtnom registru u Zagrebu pod MBO broj: 98123572 (u daljnjem tekstu: “DOMIN OBRT”) jest voditelj zbirke osobnih podataka Korisnika koji se obrađuju u okviru ovih općih uvjeta.

DOMIN OBRT je osobne podatke korisnika obrađivao u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03118/0641/08130/11106/12; u daljnjem tekstu: ”ZZOP”). DOMIN OBRT je izvršio potrebne prilagodbe u svom poslovanju te osobne podatke Korisnika obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (”Opća uredba o zaštiti podataka”) te će osobne podatke obrađivati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka koji će zamijeniti ZZOP koji je trenutno na snazi.

 1. Koji osobni podaci se obrađuju?

Osobni podaci koji se obrađuju su informacije dobivene od Korisnika prilikom narudžbe naših proizvoda putem web shopa te registracijom računa na web stranici DOMIN OBRT-a. Navedeni osobni podaci uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, broj telefona, ulicu i kućni broj, poštanski broj, grad.

 1. Zašto se osobni podaci obrađuju?

DOMIN OBRT obrađuje Korisnikove osobne podatke za sljedeće svrhe:

 1. a) Obrada osobnih podataka kako bi se Korisniku koji je proizvod naručio putem web shopa proizvod dostavio na poštansku adresu
  Obrada sljedećih osobnih podataka Korisnika: imena i prezimena, adrese elektroničke pošte, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, je potrebna u svrhu sklapanja i izvršavanja Ugovora (isporuke naručenih proizvoda putem web shopa) između Korisnika i DOMIN OBRT. Osim navedenih podataka, DOMIN OBRT obrađuje i telefonski broj i adresu elektroničke pošte ako je Korisnik takve podatke pružio za administriranje i komunikaciju s Korisnikom u pitanjima vezanim za Ugovor.
  Pružanje tih osobnih podataka od strane Korisnika je dobrovoljno, međutim, predstavlja preduvjet za sklapanje Ugovora između korisnika i DOMIN OBRT-a i za isporuku naručenog proizvoda Koriasniku. Ako Korisnik ne pruži osobne podatke, DOMIN OBRT neće biti u mogućnosti izvršiti Ugovor i isporučiti naručeni proizvod Korisniku.
 2. b) Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe
  Sljedeći osobni podaci: Korisnikovo ime i prezime, adresa elektroničke pošte koji su dani prilikom registracije, registracije kao člana Domin Loyalty kupca i narudžbe putem web shopa mogu biti obrađivani u svrhu direktnog oglašavanja putem elektroničke pošte o proizvodima DOMIN OBRT-a, uključujući: slanje newslettera, slanje elektroničke pošte koja sadrži ankete o zadovoljstvu korisnika proizvodom, remarketing na društvenim mrežama u suradnji s pružateljima medijske usluge trećih osoba, kao što su Facebook ili Google;
  DOMIN OBRT prilikom obrade osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga od Korisnika traži izričitu privolu za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka u svrhe marketinga. Korisnik može povući privolu u bilo koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte: info@dominbrand.com ili koristeći poveznicu za odjavu u svezi primanja marketinških informacija sadržanu u svakoj elektroničkoj poruci DOMIN OBRT-a koja sadrži marketinšku komunikaciju. Povlačenje privole od strane Korisnika neće imati nepovoljan utjecaj na izvršavanje Ugovora od strane DOMIN OBRT-a odnosno dostavljanja naručenih proizvoda Korisniku i neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja iste.
 3. c) Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjenja zakonskih obveza
  DOMIN OBRT može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili nakon prestanka Ugovora u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza nametnutih od strane javne vlasti. To uključuje osobito (i) obradu informacija vezano za plaćanje isporučenog proizvoda prema Ugovoru kako bi se ispunile porezne i računovodstvene obveze i (ili) otkrivanje informacija koje je zatražila javna vlast, uključujući sudove, na temelju i u okviru opće primjenjivih odredaba (npr. u svrhu prava DOMIN OBRT-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva).
 4. d) Obrada osobnih podataka u svrhu ostvarenja legitimnog interesa DOMIN OBRT-a ili treće osobe pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika.
  DOMIN OBRT može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili nakon prestanka Ugovora u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva DOMIN OBRT-a odnosno obrane DOMIN OBRT-a od pravnih zahtjeva ili tvrdnji, zaštite prava ili sigurnosti DOMIN OBRT-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, ili u svrhu reorganizacije, uključujući pripajanje, spajanje i druge promjene u poslovanju DOMIN OBRT-a, djelomično ili u cijelosti.

4.Kome dajemo osobne podatke?

DOMIN OBRT može dati osobne podatke Korisnika:

 1. a) pružateljima usluga koji pružaju usluge DOMIN OBRT-u, koje omogućuju DOMIN OBRT-u dostavljanje proizvoda Korisnicima. Usluge koje mogu biti zahtijevane su, primjerice, pružanje infrastrukture i IT usluge, pružanje korisničke podrške, optimizacija Web stranica, obradu plaćanja kreditnim karticama ili drugih plaćanja Korisnika. Osim ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristiti za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama DOMIN OBRT-a.
 2. b) pružateljima usluga koji pružaju usluge DOMIN OBRT-u, te mu omogućuju izvođenje marketinških aktivnosti, uključujući direktni marketing o proizvodima DOMIN OBRT-a, mogućnost recenzija proizvoda, podsjetnik na napuštenu košaricu web shopa, provođenje istraživanja tržišta i statističkih analiza te remarketing putem društvenih medija, kao što su Facebook i Google. Osim ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristit za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama DOMIN OBRT-a.
 3. d) vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga tijela javne vlasti u mjeri u kojoj se to zahtijeva u svrhu: (a) ispunjavanja zakonske obveze koja se odnosi na DOMIN OBRT; (b) zaštitu i ostvarivanje prava DOMIN OBRT-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva; (c) zaštite sigurnosti DOMIN OBRT-a, drugih korisnika ili trećih osoba;
 4. e) pravnim savjetnicima pod uvjetom da su treće osobe obvezne poštivati opće uvjete zaštite osobnih podataka osiguravajući odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka Korisnika barem jednaku ovim Općim uvjetima.

5.Prava Korisnika u odnosu na osobne podatke

Korisnik može postaviti zahtjeve DOMIN OBRT-u u kako bi ostvario sljedeća prava:

 1. a) pravo na pristup i na ispravljanje njegovih/njezinih osobnih podataka;
 2. b) pravo na zaustavljanje obrade njegovih/njezinih osobnih podataka u marketinške svrhe;
 3. c) pravo na prigovor obradi osobnih podataka ako se osobni podaci obrađuju u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa DOMIN OBRT-a ili trećih osoba, pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika;
 4. d) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da:
  – osobni podaci više nisu potrebni za svrhe navedene u točki 3;
  – Korisnik povuče privolu na kojoj se temelji obrada, a ne postoji drugi pravni temelj za obradu;
  – Korisnik prigovori obradi, a ne postoje legitimni interesi zbog kojih bi trebalo izvršiti obradu;
  – osobni podaci se obrađuju bez pravne osnove;
 5. e) pravo na ograničavanje obrade u slučajevima da je:
  – točnost osobnih podataka osporena od strane Korisnika, za razdoblje u kojem će
  DOMIN OBRT provjeriti točnost osobnih podataka;
  – obrada je bez pravne osnove, ali Korisnik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje uporabe;
  – DOMIN OBRT više ne treba osobne podatke Korisnika za svrhe navedene u točki 3, ali podatke zahtijeva Korisnik u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva odnosno obrane od pravnih zahtjeva.

Navedeni zahtjevi i / ili obavijesti daju se poštom, telefonom i/ili elektroničkom poštom s naznakom “Službenik za zaštitu osobnih podataka”na:

Domin, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Nikola Dominković
Novoselski odvojak XII.6
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: moc.dnarbnimodobfsctd@ofni
Mob: +385 91 947 6287

 1. Trajanje obrade podataka

Osobni podaci Korisnika će biti obrađivani za vrijeme trajanja Ugovora. Nakon prestanka važenja Ugovora, osobni podaci smiju se obrađivati kako slijedi:

 1. a) u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva DOMIN OBRT-a odnosno obrane DOMIN OBRT-a od pravnih zahtjeva ili tvrdnji, bez utjecaja na toč. d) ovoga članka
  b) za potrebe direktnog marketinga – do opoziva privole za takvu obradu od strane Korisnika ili prigovora obradi osobnih podataka u marketinške svrhe;
  c) u svrhu izvršavanja zakonskih obveza koje se odnose na DOMIN OBRT;
  d) u svrhu pravnih, regulatornih ili upravnih postupaka, uključujući izvršavanje odluka ili naloga nadležnih sudova ili upravnih ili državnih tijela, u mjeri dopuštenoj zakonom.

Nakon proteka gornjih rokova, osobni podaci Korisnika će se izbrisati.

 1. Kolačići

DOMIN OBRT koristi takozvane kolačiće na Web stranicama kako bi osigurao Korisniku pristup određenim funkcionalnostima i u svrhu dobivanja podataka u svezi sa posjetom Web stranice.

Za više informacija o kolačićima, molim pogledajte naša pravila o kolačićima.

 1. Sigurnost podataka

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA-om i Google-ovim Pravilima o privatnosti i primjenjuju se Uvjeti pružanja usluge .Održavanje sigurnosti podataka znači osiguravanje povjerljivost, cjelovitosti i dostupnosti (za dozvoljene svrhe) osobnih podataka. Povjerljivost znači da samo one osobe koje imaju ovlaštenje za korištenje podataka mogu istima pristupiti. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhu za koju se obrađuju. Dostupnost znači da ovlašteni korisnici moraju biti u mogućnosti pristupiti podacima ako su im potrebni u dozvoljene svrhe. Nadalje, DOMIN OBRT poduzima odgovarajuće mjere protiv protuzakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka, kao i protiv slučajnog gubitka osobnih podataka ili štete počinjene u odnosu na osobne podatke. Ova načela će se izvršavati na način da će se osigurati odgovarajuće zaštitne mjere, kako u odnosu na hardware, tako i u odnosu na software (uključujući fizički ulaz i sustav kontrole pristupa, brave, alarmi, vatrozid, itd.).

 1. Prava i pravni lijekovi

U slučaju kršenja prava vezanih uz obradu osobnih podataka, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju, kako bi se bilo koji problem vezan za privatnost razriješio što je moguće brže i jednostavnije, preporučljivo je da pritužbe ili zahtjeve pošaljete DOMIN OBRT-u prije obraćanja  nadležnim javnim vlastima.